Gå direkt till innehåll
En glad pristrio: Karin Hård af Segerstad Arkitektbolaget, Thomas Svensson Micropower Group och Lars-Åke Andersson, GBJ Bygg.
En glad pristrio: Karin Hård af Segerstad Arkitektbolaget, Thomas Svensson Micropower Group och Lars-Åke Andersson, GBJ Bygg.

Pressmeddelande -

Växjö Träbyggnadspris till Micropower Group för batterifabriken

Växjö kommuns träbyggnadspris 2021 gick till Micropower Group för batterifabriken, utformad av Arkitektbolaget och präglad av trä från stomme till fasad.

Batterifabriken är en 6800 m2 stor, ny produktionsenhet i Växjö som hjälper Micropower Group att svara på den globalt ökande efterfrågan av litiumjonbatterier. 

Arkitektbolaget ville med hållbar träbyggnadsteknik spegla verksamheten som ligger i absolut framkant av utvecklingen av gröna energilösningar. Målet var att utforma en funktionell fabrik för modern industri som skänker trivsel och stärker medarbetarnas drivkraft.

Trä inifrån och ut

I utvecklingen av byggnaden, som hyser ett företag med ursprung och bas i Småland, var det naturligt att låta träet bli ett karaktärsskapande material. En massiv, synlig limträstomme ger anläggningen en välkomnande atmosfär. Trä återfinns också på väggarnas ljuddämpande paneler och i fasadens dräkt av silikatbehandlade träribbor, som med tiden får en silvergrå lyster.

Kommunens motivering till priset löd: "En kontorsbyggnad som har låtit träet ta plats och genomsyra så väl interiör och exteriör genom att maximera dess positiva egenskaper och funktioner. Kringliggande utemiljö är framtagen för att främja den biologiska mångfalden."

Framtidens hållbara material

– Det är glädjande att träbyggnation uppmärksammas av Växjö kommun med ett särskilt pris. Det visar på deras ambition att utveckla träbyggandet: en fantastisk miljö för oss att verka i. Vi är stolta att priset går till vår beställare som liksom vi ser trä som framtidens hållbara material, säger Kristina Bornholm, delägare i Arkitektbolaget.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Arkitektbolagets vision är att vara en viktig medspelare i en region känd för sin kreativitet och innovationslusta. Vi vill ta tillvara och renodla det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Därför är vi drivande inom träarkitektur i en region som är centrum för landets träindustri. Därför jobbar vi nära våra kunder. Därför är vi alltid engagerade i våra projekt från första skiss till färdig byggnad.

Kontakter

Karin Hård af Segerstad

Karin Hård af Segerstad

Presskontakt Arkitekt SAR/MSA VD 0470-490 86

Relaterat innehåll

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga.

Vår vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget
Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige