Gå direkt till innehåll
Växjö energis nya lokaler tar steget in i framtiden

Pressmeddelande -

Växjö energis nya lokaler tar steget in i framtiden

Växjö energis kontor på Kvarnvägen ska byggas om och Arkitektbolaget har fått i uppgift att förädla de gamla lokalerna samt utforma en tillbyggnad för att möta arbetsplatsens behov. Resultatet är ändamålsenliga och inbjudande ytor – en plats som välkomnar såväl personal som besökare.

– De anställda får en bättre och mer funktionell arbetsplats. Vi har öppnat upp lokalerna och skapat bättre flöden, säger Karin Hård af Segerstad, ansvarig arkitekt.

De nuvarande lokalerna på Kvarnvägen byggdes på 1980-talet med den tidens standard och för att kunna rymma fler arbetsplatser har tillfälliga moduler hyrts in. Dessa ersätts nu med en permanent byggnad som utformats av Arkitektbolaget.

– Vi har hjälpt till att förädla det befintliga kontoret och även tillfört fler arbetsplatser i tillbyggnaden. Samtidigt har vi lyckats få in en del rum som skapar en ”wow-känsla”, till exempel den nya matsalen som behövde bli större för en ökande personalstyrka. Ett rum för alla på företaget att mötas i och hämta energi under arbetsdagen.

En ny huvudentré med träfasad har utformats och i samarbete med landskapsarkitekten Johanna Spjuth, AFRY, har Arkitektbolaget skapat välkomnande ytor utomhus.

– Helheten är jätteviktig och en bra utomhusmiljö för pauser och arbete var ett starkt önskemål från medarbetarna – tack vare samarbetet har vi kunnat bygga ihop inne och ute. Entrén, grönytorna och att lyfta trä som material har genomsyrat arbetet.

Stommen på tillbyggnaden är i trä och likaså fasaden, Arkitektbolagets genomgående vision är att utforma byggnader utifrån ett hållbarhetstänk.

– Att de bärande delarna är i trä ger ett mindre koldioxidutsläpp. Samtidigt försöker vi alltid att ta vara på det som redan finns och enbart byta ut det som är uttjänt – ett exempel är att vi kan återbruka invändiga glaspartier, säger Karin Hård Af Segerstad.

Byggnationen påbörjas under året och allt beräknas vara klart till årsskiftet 2023–2024. Genom utformningen av lokalerna hoppas man från Arkitektbolagets sida att Växjö energi kan möta utmaningarna med en växande arbetsplats.

– Det bästa är egentligen att kunna ha en blandning av ytor och rum för att kunna möta olika behov över tid. Det senaste året har vi sett en stor förändring i hur vi arbetar och egentligen är det nog ingen som vet hur det kommer se ut i framtiden. Även där finns ett hållbarhetsperspektiv – att skapa ytor som kan möta trender och förändringar i våra arbetssätt. Vi tror att dessa lokaler är framtidens arbetsplats för Växjö energi.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Arkitektbolagets vision är att vara en viktig medspelare i en region känd för sin kreativitet och innovationslusta. Vi vill ta tillvara och renodla det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Därför är vi drivande inom träarkitektur i en region som är centrum för landets träindustri. Därför jobbar vi nära våra kunder. Därför är vi alltid engagerade i våra projekt från första skiss till färdig byggnad.

Kontakter

Karin Hård af Segerstad

Karin Hård af Segerstad

Presskontakt Arkitekt SAR/MSA VD 0470-490 86

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga.

Vår vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget
Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige