Gå direkt till innehåll
Två av Arkitektbolagets projekt, fr v Vallen och Strandsnäckan, är nominerade till Växjö kommuns nya Träbyggnadspris.
Två av Arkitektbolagets projekt, fr v Vallen och Strandsnäckan, är nominerade till Växjö kommuns nya Träbyggnadspris.

Pressmeddelande -

Två av tre nomineringar till Träbyggnadspriset.

För första gången delar Växjö kommun i höst ut sitt Träbyggnadspris för att stärka kommunens träbyggnadsstrategi och manifestera Växjö som ledande i landet inom träbyggnation. Av tre nomineringar är Arkitektbolaget delaktiga i två: Strandsnäckan på Kampen och Vallen mellan Växjösjön och Bergundasjön.

Juryns motivering till nomineringen av Strandsnäckan:

"Arkitektur som både i form, material och färg på ett harmoniskt sätt talar med omgivande natur och bebyggelse. Stark vilja, tätt samarbete och god kunskap ligger bakom genomförande av en träbyggnation som med sitt val av massivträ i konstruktion, fasad och interiörer bedöms uppnå en halvering av klimatpåverkan. Idékonceptet för projektet har som en av utgångspunkter haft att skapa vackra funktionella bostäder med stora terrasser alla med sjöutsikt och kvällssol, vilket verkligen lyckats. Funktionerna har i detta bostadshus staplats på varandra, garage, poolanläggning, bostäder, takterrasser, gröna tak, för att nyttja marken smart och därmed skapa en förtätning som den hållbara staden kräver. Med god kvalitet har man skapat goda förutsättningar för en lång livslängd."

Juryns motivering till nomineringen av Vallen:

"De fem charmiga excentriska gavlarna i olika höjder sammankopplade med stora glasade balkongstrukturer ger bebyggelsen sin starka särpräglade karaktär. Bostädernas storlek och utformning har stor variation och från balkongerna upplevs vackra vyer utöver sjöarna, naturen och in över staden. Genom långt, uthålligt och envist samarbete mellan flera parter har projektet försetts både med äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter men också prov på olika byggtekniska lösningar i trä, vilket tydligt markerar en medveten strävan efter att uppnå social hållbarhet, kunskapsutveckling och helt klart resulterat i minskad klimatpåverkan. Fasaderna i massivträpanel och cederspån ger byggnationen en känsla av gedigen, traditionell träbyggnation med modernt uttryck. Bebyggelsen har genom sin intressanta siluett gett ett karaktärsfullt tillskott till Växjö skyline."

– För oss på Arkitektbolaget som varit drivande inom träarkitektur sedan många år är det förstås både glädjande att kommunen satsar på ett speciellt pris inom detta område, och att två av våra projekt är nominerade, säger Ola Malm på Arkitektbolaget.

Vinnaren utses av kommunstyrelsen och priset delas ut den 25 oktober.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Arkitektbolagets vision är att vara en viktig medspelare i en region känd för sin kreativitet och innovationslusta. Vi vill ta tillvara och renodla det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Därför är vi drivande inom träarkitektur i en region som är centrum för landets träindustri. Därför jobbar vi nära våra kunder. Därför är vi alltid engagerade i våra projekt från första skiss till färdig byggnad.

Kontakter

Karin Hård af Segerstad

Karin Hård af Segerstad

Presskontakt Arkitekt SAR/MSA VD 0470-490 86

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga.

Vår vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget
Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige