Gå direkt till innehåll
Tidigare riksbank blir IT-kontor för Emilshus

Pressmeddelande -

Tidigare riksbank blir IT-kontor för Emilshus

Den tidigare riksbanken på Linnégatan har ett utseende välkänt för Växjöborna. Med en yttre prägel av 80-tal ska Emilshus fastighet nu få ett samtida inre. Den öppnas upp för moderna, genomsiktliga kontor medan kvalitetsmaterial och karaktär bevaras.

Fasaden med tegel i olika kulörer och sättningar känns igen av förbiflanerande i centrala Växjö. Läget är förstklassigt och byggnaden gedigen, då den rymt bankvalv och utrymmen med hög säkerhetsklass. Men den behöver en invärtes nystart. Butikslokalerna i markplan blir kontor på uppdrag av Emilshus, som bad Arkitektbolaget ta lokalerna in i 2020-talet – men samtidigt bevara så mycket som möjligt.

– Då utsidan är byggd i en annan stil än vi hade valt idag kan det vara lätt att förbise kvaliteterna. Men när man tittar närmare är materialen gedigna, detaljerna omsorgsfulla och stilen konsekvent. Det är en ynnest att jobba med en byggnad i så hållbara material. Det är så vi behöver tänka framöver: vi kommer inte riva och bygga nytt i samma omfattning. Det här blir det nya normala, säger Kristina Bornholm på Arkitektbolaget.

Moderna kontor med plats för teamwork

Emilshus har sett hyresgästernas beteendemönster förändras, då pandemin fick företag och anställda att hitta nya vanor och arbetssätt. Fastighetsägaren har lagt ner ett stort tankearbete på hur framtidens kontor ska se ut.

– I dag arbetar medarbetarna ofta i grupp tillsammans med likasinnade i teamet. Vill man fokusera i sin tunnel sitter man snarare hemma för att grotta ner sig i uppgiften och få mycket gjort. Vi insåg att det krävdes ett helhetsgrepp för att skapa ett modernt kontor inom byggnadens förutsättningar. Arkitektbolaget har hjälpt oss utröna hur vi når dit, säger Pierre Folkesson, projektchef på Emilshus.

Från virrvarr av väggar till sömlöst glas

Vid första klivet in i kontoret möts besökaren av vad Pierre Folkesson beskriver som ”ett virrvarr av korridorer och rum”, utan utblickar, siktlinjer eller möjlighet att orientera sig. Efter omvandlingen väntar ett öppet landskap med några få cellkontor och fokus på naturliga flöden av människor och kunskaper. IT-företaget Griffel blir hyresgäster och får en nystart då de slår ihop två tidigare separata kontor.

– Vi vill hjälpa Emilshus och Griffel att göra en win-win-affär eftersom båda parter vill göra en utvecklings- och förädlingsresa. Fastighetsägaren får hyresgäster som kommer att trivas på lång sikt och gästerna kommer till ett härligt kontor varje dag, säger Kristina Bornholm, ansvarig arkitekt på Arkitektbolaget.

Hennes team beslutade att ersätta ett antal massiva väggar med stora partier i ljuddämpat glas. De löper från golv till tak, saknar ramar och ger en sömlös och frisvävande känsla. Resultatet blir en modern och öppen inomhusmiljö. På utsidan betonas fasadens karaktärsdrag av belysning som lyfter fram stenarnas sättning och struktur.

Entrétorg blir det lilla extra

Växjöborna får en bonus i omgörningen, då Emilshus köpte en remsa av Linnégatan som del av fastigheten.

– Vi kommer att göra ett välkomnande och generöst mindre gatutorg utanför entrén, med en ny trädplantering och sittmöjligheter. Här kan hyresgästerna samlas och snicksnacka, men stadsborna som rör sig på gatan får också en möjlighet att stanna till och sitta ner. Det blir ett mervärde och ett fint tillskott till staden, säger Kristina Bornholm.

Nu är allting färdigritat och i början av 2024 ska helheten stå klar. Kristina upplever att Emilshus som fastighetsägare har varit ett kul kreativt bollplank, öppna för nytänkande grepp och okonventionella idéer. Enigheten har varit stark kring att bevara det som bevaras kan, även om funktioner och flöden behövde förändras.

– Där får vi ge Arkitektbolaget med beröm godkänt. Man kan alltid riva ut allt och börja från början, men det är varken ekonomiskt eller hållbart för miljö och klimat. Vi på Emilshus har en stor fastighetsportfölj och därmed stor påverkan, vi jobbar hårt med att minska förbrukningen av energi och material. Det finns ett ansvar vid sådana här ombyggnader, att vara varsam med materialen som är införda i fastigheten från början och återanvända dem istället för att bära in nytt, säger Pierre Folkesson.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Arkitektbolagets vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur. Vi vill ta tillvara och renodla det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Därför är vi drivande inom träarkitektur i en region som är centrum för landets träindustri. Därför jobbar vi nära våra kunder. Därför är vi alltid engagerade i våra projekt från första skiss till färdig byggnad.

Kontakter

Kristina Bornholm

Kristina Bornholm

Arkitekt SAR/MSA 0470-490 89

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga.

Vår vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget

Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige