Gå direkt till innehåll
Plats för utsikter och umgänge när Evedalsbadet får nytt ansikte

Pressmeddelande -

Plats för utsikter och umgänge när Evedalsbadet får nytt ansikte

Med en stolt historia men också en tid av glömska och underhållsbehov har Evedalsbadet i Växjö öppnat för en ny framtid. Den nya badanläggningen är tänkt att passa unga solbadare, men medför många mervärden som lockar besökare över större delar av dygnet och året.

Det nyinvigda Evedalsbadet har ett ursprung som hälsobrunn och genomgick en storhetstid under 1940-50 tal med simarena och kallbadhus. Sedan dess har hopptornet stått kvar som ett stolt signum för området, medan platsen runtomkring har slitits ned och hamnat lite på undantag.

2021 konstaterade kommunen att tornets fundament behövde renoveras av säkerhetsskäl. Frågan väcktes: vad behöver vi mer reparera, hur kan vi förädla hela platsen till en trivsam destination för dagens Växjöbor och besökare? Arkitektbolaget fick det roliga uppdraget att ge ett nytt ansikte åt Helgasjöns badvik.

Öppna upp för unga

– Vi ville öppna upp utsikten mot sjön och göra plats för solbadare att umgås intill vattnet. Tanken var att göra badet inbjudande för ungdomar och unga vuxna som gillar att hoppa och dyka från torn och bryggor. De vill hänga tillsammans med sina vänner och samtidigt ha god överblick över vilka andra som är där, säger Jonas Linderholm, ansvarig arkitekt på arkitektbolaget.

Det som började som ett restaureringsprojekt fick flera nya facetter under skissandets gång. Den nedgångna betongläktaren som skymde sjövyn från land och enbart bjöd in till att sitta rakt upp och ner, fick tacka för sig. Fundament kunde bevaras och blev grunden till ett 40 meter långt trädäck med flera breda platåer ner mot vattnet. Här kan de badande breda ut handduken och ligga eller sitta tillsammans.

En ny brygga anlades parallellt med bryggan som leder till hopptornet, med en bredare platå längst ut att sola på eller hoppa ifrån. Likt 40-talets simarena ramar de två bryggorna in ett område i vattnet och dämpar vågor kring de badande.

Inte alltid bättre förr

Växjös kultur- och fritidsförvaltning möts av ”oerhört positiva reaktioner från alla håll” på badets nya utformning, enligt anläggningsansvarig Magnus Nykvist.

– Hela viken har fått en ansiktslyftning på alla sätt. Det man slås av när man står på bryggan och ser sig omkring att här finns så mycket mer idag än hopptornet, som egentligen var badets enda tillgång och symbolen för Evedal. När vi stängde det kom många protester från allmänheten. Men vi hade en god vision att presentera, med Arkitektbolagets överblicksbilder av hur badet skulle bli. De sålde in hela paketet på ett bra sätt till politiker och allmänhet. Folk förstod att det skulle bli värt att vänta på, säger han.

Från skugga till skulptur

Tillsammans med den kiosk, omklädningsbyggnad och terrass som Arkitektbolaget ritade i etapp ett har Evedal nu blivit det attraktiva sommarparadis som kommunen önskade. Men inte bara det: med hjälp av ljussättning har Arkitektbolaget och Light Bureau givit badet lyskraft även under dygnets och årets mörka timmar.

– Dels gör det området till en säkrare plats. Trädäcket har fått en behaglig belysning av spotlights för den som vill ta ett kvällsdopp. Och dels har hopptornet om natten gått från en mörk skuggprofil till en vacker skulptur ute i vattnet som syns även från långt håll, säger Jonas Linderholm.

Lägg därtill en stabil brygga för Sjöräddningen som även kan användas av kanotklubben, så är det många som fått fina förutsättningar i det nya Evedal.

– Vi har redan sett stor effekt på hur många människor som vill vistas där. Jag passerar ofta förbi badet när jag cyklar mellan kommunens olika anläggningar, det har varit mycket folk oavsett om det är en för- eller eftermiddag i veckan eller helgdag. Evedal har blivit en fin plats att besöka även för dem som inte har tänkt bada, en träffpunkt där man kan stanna i flera timmar. Det är fantastiskt kul, säger Magnus Nykvist.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Arkitektbolagets vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur. Vi vill ta tillvara och renodla det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Därför är vi drivande inom träarkitektur i en region som är centrum för landets träindustri. Därför jobbar vi nära våra kunder. Därför är vi alltid engagerade i våra projekt från första skiss till färdig byggnad.

Kontakter

Jonas Linderholm

Jonas Linderholm

Arkitekt SAR/MSA Ledning 0470-490 83

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga.

Vår vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget

Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige