Gå direkt till innehåll
Kvarter med naturvärden och mänskliga kvaliteter vann mark i Bäckaslöv

Pressmeddelande -

Kvarter med naturvärden och mänskliga kvaliteter vann mark i Bäckaslöv

Vid randen till ett naturreservat, omsorgsfullt utformat efter omgivande natur ska Kvarteret Konvojen ge ett enkelt vardagsliv och mänskligt välmående. Här planeras ett 30-tal bostäder med hög miljöstandard och väl gestaltad arkitektur.

Granitor Properties och Arkitektbolaget har tillsammans utvecklat det nya bostadskvarteret som valts ut av Växjö kommun till att byggas i den växande stadsdelen Bäckaslöv. Det ska innehålla radhus och lägenheter i bostadsrättsform och är utformat för att bevara naturvärdena på platsen, precis i anslutning till Bokhultets naturreservat.

– Situationsplanen är extra fin. Bostäderna får en sida mot det levande kvarterslivet och en privat, rofylld sida mot naturen. Gårdarna är organiskt utformade och följer den kuperade terrängen. Radhusen får en upphöjd gårdsentré som ger de boende ett behagligt avstånd till gårdsgatan, samtidigt som trädgårdssidan ligger i nivå med naturområdet och ger en sömlös känsla mellan ute och inne, säger Ola Malm, ansvarig arkitekt på Arkitektbolaget.

Socialt och enkelt liv

Husen byggs i en småskalig arkitektur och placeras runt en lågfartsgård som blir kvarterets sociala nav. Här delar de boende växthus, odlingslådor, sitt- och grillplatser, verktygsbod, cykelverkstad och en lekyta med gemensamt förråd för leksaker. Det blir det en naturlig samlingsplats som ger granngemenskap och trygghetskänsla i området.

Bostäderna är utformade för ett enkelt och välfungerande vardagsliv med yteffektiva och vackra lösningar. Exempelvis har radhusen en groventré och tvättstuga med diskho, ytor som lämpar sig för hemmakontor, genomtänkta siktlinjer som låter dagsljus passera igenom hela bostaden samt fönster från golv till tak mot naturen. God ljudmiljö och giftfria material lever upp till miljömärkningen Svanen och bidrar till de boendes välmående.

Lokalproducerat och miljövänligt

På utsidan får husen en sammanhållen gestaltning som smälter in väl med natur och terräng. Fasaderna kläs i sågad granpanel: är vackert och lättskött material med stark förankring i lokal byggtradition och kulturhistoria. Dessutom för träet med sig stora hållbarhetsvärden, särskilt då även stomme och reglar är av trä.

– De höga hållbarhetsambitionerna är en bärande del av vårt vinnande förslag. På Granitor är det uttalat att vi ska skapa framtidsnytta i alla våra projekt. I Bäckaslöv vill vi ligga i framkant med att bidra till en klimatsmart stadsdel. Jag tycker att vi och Arkitektbolaget tillsammans har lyckats fint med det, säger Anders Persson, biträdande affärschef på Granitor Properties.

Husen anpassas för en låg energianvändning, med god isolering och uppvärmning via förnybar fjärrvärme. Tak som vetter mot gynnsamma väderstreck utrustas med solpaneler. Kvarteret förbereds också för en hållbar livsstil, genom exempelvis god cykelparkering, laddplatser för eldrivna fordon och eventuellt bil- och lådcykelpool.

Sammanfattningsvis väntar ett trivsamt vardagsliv och ett gott miljösamvete på dem som flyttar in i kvarteret. Preliminärt tillträde till fastigheten är beräknat till vintern 2023-24.

Ämnen

Regioner


Arkitektbolagets vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur. Vi vill ta tillvara och renodla det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Därför är vi drivande inom träarkitektur i en region som är centrum för landets träindustri. Därför jobbar vi nära våra kunder. Därför är vi alltid engagerade i våra projekt från första skiss till färdig byggnad.

Kontakter

Ola Malm

Ola Malm

Arkitekt SAR/MSA 0470-490 82

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga.

Vår vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget

Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige