Gå direkt till innehåll
Framtidens boende är i byn - Arkitektbolaget ställer ut i Malmö

Pressmeddelande -

Framtidens boende är i byn - Arkitektbolaget ställer ut i Malmö

Arkitektbolaget, genom Eva Haraldsson och Kristina Bornholm, utgör tillsammans med Kirsi Jarnerö, Smart housing Småland, ett av fem team som medverkar vid utställningen Define Refine vid Form- och designcenter i Malmö med vernissage den 27 augusti. Temat för vår del är Framtidens boende är i byn, utveckling av en smålandsk by.

Utställningen Define/Refine- South Sweden Critical Regionalism in a Globalised World tar sin utgångspunkt i begreppet Kritisk Regionalism för att diskutera lokal arkitektur i en global värld. Fem arkitektledda team presenterar varsin fördjupning på temat.

Utmaningen våren 2020 med fysisk distansering har satt fokus på hur och var vi lever, bor och arbetar. Arbete och möten digitalt har blivit vardag när många arbetat hemifrån, vilket lyfter frågan om var framtidens arbetsplatser lokaliseras och hur de utformas. Ytterligare förbättring av digitala verktyg för kommunikation bidrar till att en kan välja att bo på landsbygden och ha tillgång till sysselsättning, varor och tjänster som tidigare endast var tillgängliga i städer.

Vår spaning är därför att Framtidens boenden är i byn. Byns och landsbygdens värde och vad den kan erbjuda har i vårt arbete identifierats i naturen, så som sjön och skogen samt i mötesplatserna så som affären och skolan. Eftersom livsstil, intressen och även etnicitet och kultur är viktiga beståndsdelar för gemenskap på platsen kan en mer blandad typ av människor se fördelarna med att bo i byn. Flera av oss upplever att arbete i lokala, närliggande arbetshubbar frigör tid som tidigare användes till bilåkande/transport.

Framtidens boende är i byn visar två scenarion; ”Förtätning av byn” och ”Byn off grid”. Scenarierna ska vara till inspiration och utgångspunkt för fortsatt samtal om byns och landsbygdens möjligheter.

I utställningen visas fyra fysiska modeller som illustrerar de båda scenarierna. För att sätta ramarna för arbetet har vi utgått från en befintlig plats i Småland. Byn Kalvsvik söder om Växjö. Det kunde lika gärna varit en annan plats eftersom arbetet syftar till att väcka tankar om byns möjligheter och värden.

Arbetets målsättning har varit att lägga till lika slags bebyggelse och funktioner till byn för att utforska förutsättningarna för en livskraftig och attraktiv miljö. Välkomna att ta del av Framtidens boende är i byn vid utställningen Define/Refine- South Sweden Critical Regionalism in a Globalised World.

Ämnen

Regioner


Arkitektbolagets vision är att vara en viktig medspelare i en region känd för sin kreativitet och innovationslusta. Vi vill ta tillvara och renodla det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Därför är vi drivande inom träarkitektur i en region som är centrum för landets träindustri. Därför jobbar vi nära våra kunder. Därför är vi alltid engagerade i våra projekt från första skiss till färdig byggnad.

Presskontakt

Kristina Bornholm

Kristina Bornholm

Arkitekt SAR/MSA 0470-490 89

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga. Vår vision är att vara en nyckelspelare i en region som blivit världskänd för spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget
Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige