Gå direkt till innehåll
Framtidens arbetsplats ger ny kraft åt Växjö Energi

Pressmeddelande -

Framtidens arbetsplats ger ny kraft åt Växjö Energi

Växjö Energi satsar för framtiden och ger sina kontorslokaler från 80-talet ett visuellt och funktionellt lyft. Arkitektbolaget fick uppdraget att rita upp en modern arbetsplats med skogen som inspiration och återbruk som princip. Målet är att skapa stolthet, vi-känsla och framåtanda bland medarbetarna.

Satsningen fick namnet ”Framtidens arbetsplats”, med central betydelse för energibolaget och dess medarbetare. Kontoren på Kvarnvägen och Sandviksverket skulle delvis uppdateras men också byggas till.

– Det fysiska mötet är viktigt på en arbetsplats som vår. När människor möts skapas en dynamik och framdrift, nya tankar och idéer. Det stimulerar samverkan och en gemensam känsla av ”vi”. Det här projektet signalerar att vi bygger för framtiden och en växande verksamhet. Vi moderniserar, städar ut gammalt och satsar nytt, säger Pontus Johansson, HR-chef på Växjö Energi.

Önskemålen var lokaler som var enkla att jobba i, trivsamma, ljusa och välkomnande. Samverkansmöjligheterna var viktiga, liksom en proffsig atmosfär som medarbetarna känner sig stolta över och en attraktiv arbetsplats i konkurrensen om kompetensen.

Värdigt en viktig samhällsfunktion

På Arkitektbolaget samlade man in önskemålen och tog fram ett helhetskoncept.

– Först och främst ville vi utforma en arbetsplats som är härlig att gå till och vara på. Nya entréer och reception blir ansikten utåt, värdiga Växjö Energis viktiga samhällsfunktion. De får öppna, välkomnande glaspartier under en utskjutande träfasad med pampig pelargång. En annan stor wow-faktor är matsalen med högt i tak. En kreativ samlingsplats där man kan sitta och jobba, fika tillsammans eller ta möten, säger ansvarig arkitekt Karin Hård af Segerstad.

En genomgående avsikt var att ge känslan av värme och omsorg i rummen, med en lugn och behaglig färgskala som håller över tid. Skogen fick stå för inspirationen då en stor del av energin som bolaget levererar till Växjöborna kommer från skogens råvaror.

Tre miljöer ingick i färg- och materialpaletten. En glänta med känsla av rymd och milda toner av torkat gräs. Den djupa skogen med dova gröna toner och en omslutande lummighet. Den glesa skogen där ljus flödar in och färgskalan vandrar mellan vår och höst.

Återbruk och energieffektivitet

Hållbarhet fick en självklar huvudroll. Utgångspunkten var att spara så mycket som möjligt av det gamla men ge det en helt ny känsla. På Sandviksverket kunde man exempelvis behålla kontorsbyggnadens betongstomme, som är den största utsläppskällan i många byggen, och lägga till en våning.

De nya delarna på Kvarnvägen byggdes med koldioxidbesparande trästomme. God energiprestanda i väggar och fönster var en självklarhet. Invändiga glaspartier återbrukades liksom många möbler. Alla matsalsstolar skickades till tillverkaren Gärsnäs för stabilisering vid behov och ommålning i den nya färgskalan – idag är de helt som nya.

”Arbetsplatsen hjälper oss driva framgång”

När den andra etappen med ny matsal och kontor på Kvarnvägen invigdes i mars fick medarbetarna äntligen se resultatet.

– Många säger ”Wow!” Det är verkligen fräscht, modernt och genomtänkt med den storslagna matsalen som kontorets hjärta. Alla kollegorna känns nära på ett annat sätt än tidigare och kontoret är väldigt tyst och behagligt trots att vi sitter i landskap. Vi har små rum för snabba samtal och barbord att diskutera vid. Flexibiliteten ger oss förutsättningar att gå från pärm till dator och hjälper oss digitalisera, säger Pontus Johansson.

– Jag tror att det här kontoret kommer att påverka hur vi jobbar och samarbetar på sikt. Vi får en starkare känsla av att vi är tillsammans. Arbetsplatsen är viktig för att vi ska driva framgång och leverera på vårt kundlöfte att vara en del av alla Växjöbors vardag. Vi blickar framåt och bygger det här för fortsätta vara en viktig aktör i vårt område, säger han.

Ännu återstår några etapper, vid årsskiftet 2023/2024 ska helheten stå färdig. Läs mer om projektet här.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Arkitektbolagets vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur. Vi vill ta tillvara och renodla det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Därför är vi drivande inom träarkitektur i en region som är centrum för landets träindustri. Därför jobbar vi nära våra kunder. Därför är vi alltid engagerade i våra projekt från första skiss till färdig byggnad.

Kontakter

Karin Hård af Segerstad

Karin Hård af Segerstad

Presskontakt Arkitekt SAR/MSA VD 0470-490 86

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga.

Vår vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget
Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige