Gå direkt till innehåll
Första etappen av Micropower Groups jättefabrik färdigställd

Pressmeddelande -

Första etappen av Micropower Groups jättefabrik färdigställd

Första milstolpen är passerad i bygget av 25 000 kvm batteri- och laddarproduktion, huvudkontor och innovationscenter för snabbväxaren Micropower Group. Viljan var att spegla företagets värdegrund av resurssnålhet och minimal miljöpåverkan. ”Vi har absolut nått fram med det”, säger projektledare Sven Olsson.

Intill väg 30 mot Växjö flygplats pågår fabriksbygget där laddarproduktionen med tillhörande kontor och matsal nu står klar. Inflytt pågår och efter sommaren ska Micropower Groups medarbetare tillbringa en stor del av sin vardag här.

– Ledorden har varit ’enkelt men wow!’ Man kan tycka att fabrikslokaler brukar vara trista, men vi har lagt till arkitektoniska kvaliteter som lyfter intrycket utan att förbruka extra resurser. Fina trädetaljer bryter av från det rent funktionella. De ger en mänskligare miljö och positiv upplevelse för dem som arbetar, säger Johannes Debus, ansvarig arkitekt på Arkitektbolaget.

Överblick och utsikt

Han visar på träet i trappor och det bröstshöga räckverket runt en stor balkong som överblickar hela produktionshallen från ett entresolplan. Här kan besökare få en pedagogisk överblick över verksamheten utan att gå i vägen för dem som arbetar.

– Vi har jobbat mycket med fönstersättningen också. Dagsljus kommer in medan medarbetarna kan blicka ut, få kontakt med yttervärlden och se väder och vind. De har utsikt över två fina, gröna innergårdar där de sedan kan ta sina pauser. Det blir ett värdefullt andningshål i ett annars kargt industriområde, säger Johannes Debus.

För Micropowers personal som nyligen fått tillgång till lokalerna har den första upplevelsen varit positiv.

– Alla är jätteglada över hur det har blivit och ser mycket fram emot flytten. Vi får betydligt bättre materialflöden i produktionen. Trots en mycket stor byggnad blir det lätt att ta sig mellan olika avdelningar. I vår innovativa bransch är det oerhört viktigt att utbyta erfarenheter mellan produktion, tjänstemän och teknikutvecklare, säger Sven Olsson, projektledare på Micropower Group.

Resurssnålt och framtidssäkrat

De kompakta och yteffektiva lokalerna sparar resurser på många plan. Mindre material går åt under byggnationen, tid sparas in under arbetsdagen och inga onödiga ytor värms upp eller ventileras över tid. Särskilt viktigt då en del i arkitektuppdraget var att spegla Micropowers värdegrund av resurssnålhet och minimal miljöpåverkan.

– Vi har absolut nått fram med det. Dessutom har vi fått god flexibilitet inför framtiden. I vår bransch händer mycket på kort tid, vi räknar med en fortsatt hög tillväxttakt. Den här fabriken kan vi använda på olika sätt under lång tid framöver tack vare stora och flexibla ytor. Vi inreder dem på ett sätt dag ett, men det kommer förändras vartefter vi introducerar nya produkter.

Även om funktionella lokaler är en verksamhetskritisk faktor så är även de estetiska värdena en framgångsfaktor, enligt Sven Olsson.

– Det täta samarbetet med arkitektbolaget har varit väldigt intressant, framförallt för att de har ett delvis annat fokus än vi. Medan vi tänker främst på hur byggnaden ska användas så slår de vakt om detaljerna, som träräckena ute i produktionen. Det är sådant som skapar den värdefulla wow-känslan.

Fabriken i sin helhet ska stå helt klar i början av 2025. Läs mer om uppdraget här.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Arkitektbolagets vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur. Vi vill ta tillvara och renodla det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Därför är vi drivande inom träarkitektur i en region som är centrum för landets träindustri. Därför jobbar vi nära våra kunder. Därför är vi alltid engagerade i våra projekt från första skiss till färdig byggnad.

Kontakter

Johannes Debus

Johannes Debus

Arkitekt SAR/MSA 0470-490 81

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga.

Vår vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget

Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige