Gå direkt till innehåll
Bostäder som byggs på skogens villkor

Pressmeddelande -

Bostäder som byggs på skogens villkor

De första husen som byggs i Aringsås öppnar upp för människor som vill hyra en bostad med naturen precis utanför tröskeln. Naturmark råder och husen utformas för att smälta in i naturen. På insidan väntar moderna bostäder präglade av hållbara val och naturliga material.

På marken mellan Växjö och Alvesta där femtusen bostäder ska byggas finns idag stora naturvärden: en ljungmark med dramatisk topografi där stora stenblock vilar mellan tallarna. Markägaren Engaholm beslutade att ställa höga krav för vad som får byggas och hur.

– Som familjeföretag vill vi att all vår verksamhet ska vara långsiktigt hållbar och lämna minsta möjliga fotavtryck. Jag vill kunna åka ut och titta på det här området när jag är 80 år gammal och känna igen kvaliteterna som finns idag, säger Anders Koskull som driver Engaholm.

Spång istället för betong

Ett gestaltningsprogram togs fram, som säger att hemmen ska byggas i naturmaterial med god arkitektur och varsamt placeras in i landskapet. Närproducerat trä får en huvudroll. Konventionell markbeläggning som betongsten, asfalt och gräsmatta väljs bort för ängsmark, fruktträd och träspänger som leder in till bostäderna.

Lars Engborg är fastighetschef på Allbohus som ska bygga de allra första husen i området, som också blir det första som möter besökaren vid infarten till Aringsås. De sätter ribban för hela bebyggelsen, vilket ställer extra höga krav på arkitekturen.

– Det här är ett helt nytt sätt för oss att tänka, att gå ifrån allmännyttans klassiska betongbyggnader med ursprung i miljonprogrammet. Istället ska vi bevara skogens prägel och ge de boende hälsofördelarna av att vistas i naturen. Arkitektbolaget är kreativa och erfarna, har sunda och djupa tankar kring arkitektur och bred spännvidd i sin utformning. Därför föll valet på dem, säger Lars Engborg.

Diskret skönhet

Arkitektbolagets svar blev fem stycken tvåvåningshus som ska upptäckas på nära håll. De är ritade för att upplevas som en integrerad del i skogen och landskapet, till synes enkla på avstånd men vackrare ju närmare man kommer.

– Känslan ska vara att husen alltid har stått där mitt i skogen, samtidigt som bostäderna är helt moderna. Träfasaderna behandlas med vattenbaserad mineralblandning och tjärvitriol för att snabbt blekna till silvertoner. Formerna är rena, avskalade och ursprungliga i sitt uttryck, säger ansvarig arkitekt Kristina Bornholm.

Hyreshem med karaktär

Lars Engborg beskriver att han är särskilt nöjd med utsidans detaljer: fasadens stora pelare och loftgångarnas ribbade räcken. På insidan rumsplaceringen, med en inre mera privat del att dra sig undan till och en främre social yta med vardagsrum, kök och matplats. Siktlinjer i alla riktningar ger vyer över den omgivande skogen och varje hem har sin egen entré som leder ut i naturen.

– Vi behöver tänka igenom i allmännyttan på 2020-talet: vad är det för bostäder vi vill leverera till våra hyresgäster? Det ska finnas enklare lägenheter med med låga hyror, men också något som sticker ut för dem som vill bo i naturnära hem med stark karaktär och bibehållen integritet, säger han.

Anders Koskull på Engaholm upplever att det visionära programmet nu har fått konkret form.

– Jag hörde en gång ett samtal om att det är märkligt att det satsas så stort på god arkitektur inne i städer, men inte ute på landsbygden. Den kvaliteten tycker jag är jätteviktig i Aringsås. Jag tror att människor vill bo vackert för att ha det bra, inte bara nära friluftsliv och rekreation utan också i hus som är fina att titta på.

Läs mer om planerna i Aringsås här.

Ämnen

Kategorier


Arkitektbolagets vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur. Vi vill ta tillvara och renodla det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Därför är vi drivande inom träarkitektur i en region som är centrum för landets träindustri. Därför jobbar vi nära våra kunder. Därför är vi alltid engagerade i våra projekt från första skiss till färdig byggnad.

Kontakter

Kristina Bornholm

Kristina Bornholm

Arkitekt SAR/MSA 0470-490 89

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga.

Vår vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget
Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige