Gå direkt till innehåll
Arkitektbolaget har ritat Södras andra anläggning för korslimmat trä.
Arkitektbolaget har ritat Södras andra anläggning för korslimmat trä.

Pressmeddelande -

Arkitektbolaget har ritat Södras andra fabrik för korslimmat trä


I veckan togs det första spadtaget till Södras andra anläggning för korslimmat trä i Värö.

Arkitektbolaget står som arkitekt bakom fabriksbyggnaden.

-Den nya fabriksbyggnaden är tänkt att samspela med Värö bruks entrébyggnad som vi ritade för ungefär 15 år sedan, säger Ola Malm på Arkitektbolaget.

Att minska utsläppen av växthusgaser och ett hållbart byggande är två starka drivkrafter i samhället idag som delas av både Arkitektbolaget och Södra. En del i det är att öka trähusbyggandet.

-Vi på Arkitektbolaget har alltid förespråkat att bygga i trä. Men tillgången på lokalt korslimmat trä har varit begränsad. Därför tycker vi att det är extra roligt att vara en del i denna anläggning, säger Ola Malm.

Fabriksbyggnaden består av en 280 meter lång och 52 meter bred hall med bärande stomme i limträ och synligt korslimmat trä på väggarna. Utsidan är klädd med värmebehandlad gran.

-Det nya huset ska kännas som en modern träbyggnad där man producerar den mest moderna träprodukten som finns idag – korslimmat trä, säger Ola Malm.

Etableringen av den nya fabriken sker i kombinatet på Värö, där Södra sedan tidigare har den första anläggningen för korslimmat trä samlokaliserat med Södras sågverk och massabruk.

Den nya fabriken kommer att ha produktionsstart under mitten av 2022 och kommer att kunna leverera stommaterial i trä till 4 000 bostäder om året.

-Att en sådan stor aktör som Södra satsar på ytterligare en anläggning för korslimmat trä gör att fler förstår vikten av att bygga mer hållbart vilket ger positiva effekter såväl ekonomiskt som miljömässigt. Dessutom vill vi som arkitekter framhålla det estetiska. Trä är vackert, säger Ola Malm.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Arkitektbolagets vision är att vara en viktig medspelare i en region känd för sin kreativitet och innovationslusta. Vi vill ta tillvara och renodla det specifikt småländska utan att förlora det nationella och internationella perspektivet. Vi tror nämligen att globalt hållbart samhällsbyggande tar avstamp i det lokala, i det som är unikt för varje plats och situation. Därför är vi drivande inom träarkitektur i en region som är centrum för landets träindustri. Därför jobbar vi nära våra kunder. Därför är vi alltid engagerade i våra projekt från första skiss till färdig byggnad.

Kontakter

Ola Malm

Ola Malm

Arkitekt SAR/MSA 0470-490 82

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga.

Vår vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget
Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige