Gå direkt till innehåll
Hållbart ledarskap ger kreativt lugn och bättre leverans

Blogginlägg -

Hållbart ledarskap ger kreativt lugn och bättre leverans

Stress och utmattning är utbredda problem i arkitektens arbetsliv. Arkitektbolaget ville annorlunda och tog fram egna policys för ett hållbart ledarskap som arbetsfri fritid, ledighet mellan hägg och syren och slut på mobilfippel i möten. Samtidigt har man blivit tydligare mot kunderna, men ger dem i slutänden ett bättre resultat.

Arkitektbolaget är ett arkitektkontor i Växjö med runt 20 anställda. Våren 2020 beslutade de fem delägarna att formulera ett hållbart ledarskap som månar om medarbetarna.

– Vi har sett hur branschen bränner ut människor, det börjar redan under arkitektutbildningen. Vi väntas arbeta dygnet runt inför inlämningar. Kutymen i branschen är väldigt mycket att ’lös det till måndag, du har ju hela helgen på dig’. Men vi har upplevt vad det gör med oss som personer, i värsta fall kan det ge sjukskrivningar som kräver livslång återhämtning. Det ville vi klart och tydligt ta avstånd ifrån, säger Arkitektbolagets vice vd Kristina Bornholm.

Skapa kreativt lugn

Tillsammans med en coach och en verksamhetsutvecklare formulerade man huvudmålet: att skapa en god grundstruktur och kreativt lugn som ger välmående medarbetare och högkvalitativa leveranser. Sedan identifierade man olika fokusområden som gör det möjligt. En av grundpelarna är god planering och framförhållning.

– Vi accepterar inte ohållbara tidplaner längre. Det gäller att våga ta bladet från munnen och ifrågasätta önskemål utifrån. Eftersom vi är så beroende av beställare och samarbetspartners är det annars lätt att säga ja till pressade tidplaner på bekostnad av vår egen hälsa och leveransernas kvalitet, säger Kristina Bornholm.

Tydlig kommunikation är ett annan fokus: att vara närvarande, titta på varandra och lyssna aktivt när någon pratar istället för att distraheras av mobil eller dator under möten. Ännu en princip är att planera in oavbruten tid för att uppnå kreativt flow.

– Arkitekter ska få ihop så många olika förutsättningar i ett och samma projekt: kundens beställning med funktioner, flöden och logistik samt byggtekniska delar som ljud, brand och konstruktion. Det är en oerhört komplex rebus att lösa som kräver skarpt fokus.

Arbetsfri fritid och ledigt för att njuta

Något som kan låta självklart, men är långtifrån givet i branschen, är Arkitektbolagets princip om en arbetsfri fritid. Ingen väntas jobba över, kolla mail eller telefon utanför jobbet eller vara tillgänglig för möten eller aktiviteter på lunchen.

Ett annat fokusområde är att ”ha roligt och göra det tillsammans”. Att jobba i team, ta hjälp när det behövs och berätta för varandra hur man mår och hur det går i uppdragen. En social aktivitet ska alltid finnas inplanerad, exempelvis after work-pizza på grannrestaurangen eller sommar- och vinterfest.

När försommaren är som vackrast inträffar ”Hägg och syren”, en aktivitet som instiftats av Arkitektbolagets grundare. På en gemensam utflykt utvärderar personalen tillsammans årets uppförda projekt och får sedan ledigt för att koppla av och ta vara på den korta men ljuva tiden mellan hägg och syrén.

Medarbetarna upplever skillnad

Milena Petre har varit anställd i fem år och upplever att ledarskapspolicyn och kvalitetssystemen som löper genom samtliga projekt ger många fördelar.

– Jag känner att jag har blivit lugnare och gladare på jobbet. Jag arbetar mycket mera effektivt när jag vet var jag hittar informationen jag behöver och alltid kan be om feedback och veta att jag får den. Dessutom blir man mer fokuserad och gör färre fel när man håller arbetet inom kontorstiderna. Kunderna får en högre kvalitet: det ger verkligen vinster för alla.

Alessia Domenighini har jobbat på Arkitektbolaget ungefär lika länge. Hon upplever stor skillnad jämfört med sin tidigare arbetsplats som saknade hållbar personalpolicy, kvalitetskontroller eller tydlig ansvarsfördelning.

– Det är så mycket enklare att prioritera och planera min tid nu. I veckomötena får vi veta hur alla har det, om någon är stressad: kanske kan jag hjälpa till? Alla vågar be om hjälp, jag känner mig trygg när jag går hem från jobbet att allt har blivit rätt.

Kreativt fokus och stabil leverans

Resultatet märks hela vägen från kontor ut till kund, säger Kristina Bornholm.

– Jag tycker att vi gör bättre arkitektur när företagsstrukturen rullar på utan att kräva någon energi. Den kan vi lägga på det kreativa arbetet och skapa värdefulla värden för kunden. Känslan på kontoret har blivit mera avspänd, alla kan vara sitt bästa jag och jobba lugnt och metodiskt. Det är då det blir riktigt bra. Vi vill att våra medarbetare ska vilja stanna hos oss för att vi gör god arkitektur och har kul, och att de blir uppskattade och förstår sitt eget värde.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Kristina Bornholm

Kristina Bornholm

Arkitekt SAR/MSA 0470-490 89

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga.

Vår vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget

Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige