Gå direkt till innehåll
Bredviks Ängar: bostäder byggda för gemenskap

Blogginlägg -

Bredviks Ängar: bostäder byggda för gemenskap

I Bredviks Ängar i Växjö står gemenskapen i centrum. De nya bostäderna får flexibla planlösningar, gemensamma tillgångar för en hållbar livsstil och hyreskoncept som bjuder in unga att så småningom köpa sin första egna bostad i ett modernt kvarter med plats för fler.

I en miljö som minner om småskaliga svenska trästäder ska tretton radhus och åtta lägenheter ta form. De byggs i trä från fasaden in till stommen och målas med lasyr i olika nyanser som framhäver träets naturliga struktur.

– Vi ville jobba med arkitekter som delar våra värderingar, Fagnes arbetar mycket med träbyggnad och de gröna frågorna. Att bygga i trä blir naturligt fint om man får till de enkla men omsorgsfullt valda detaljerna. De boende ska känna att här har någon tänkt hela vägen.

Det säger Richard Coucher, projektledare på bostadsutvecklaren Fagnes som bad Arkitektbolaget utforma kvarteret Bredviks Ängar.

Gemenskap och samägande

Hållbarhetstråden ska löpa ända in i boendetiden. Inflyttarna erbjuds klimatsmarta, samägda lösningar som dessutom ger gemenskap med grannarna. Exempelvis får kvarteret en elektrifierad cykelpool. Intill den finns en verkstad för reparationer av cyklar och pinaler eller annat hantverk som de boende vill ägna sig åt. Gärna med gemensamma verktyg.

– Det många saknar i radhus jämfört med en villa är just kringutrymmena där du kan inrätta en verkstad, laga saker och komma ifrån slit-och-släng-samhället. Dessutom bildas en naturlig samlingspunkt som stimulerar samägande och cirkulära tankesätt, säger Arkitektbolagets Jonas Linderholm.

En annan tillgång är kvarterslokalen som blir ett gemensamt vardagsrum för de boende. Den placeras ut mot bygatan och blir en inbjudande gest till hela Bredviks by. Möjligheterna är många: festlokal, växthus eller varför inte hemmakontor? Det är upp till dem som flyttar in.

På den gemensamma gården finns gröna stråk, mötesplatser och odlingsytor: ytterligare chanser att träffa och lära känna sina grannar.

Flexibelt för livets förändringar

En extra knorr är de flexibla planlösningar som välkomnar fler att hitta hem och stanna länge genom livets olika skeden. Ett vardagsrum kan bli ett sovrum eller tvärtom, vartefter familjeförhållandena förändras. Förhoppningen är att människor med många olika bakgrunder och livsstilar ska hitta hem i Bredvik när kvarteret står klart under hösten 2023.

– Vi har ambitionen att tillföra samhället något bra. När vi tar vårt ansvar, påbörjar resan mot återbruk, bygger i trä och jobbar med detaljerna så tror jag att vi får goda bostäder i slutänden. De kommer bara bli mer attraktiva med tiden, säger Richard Coucher.

En extra knorr är att några lägenheter kommer att hyras ut enligt Fagnes koncept ”Rent n Buy”. Det ska hjälpa unga vuxna ta första klivet in på bostadsmarknaden, utan att från början ha sparat ihop till en egen insats. De får hyra lägenheten i 23 månader och får sedan tillbaka hälften av hyran till en kapitalinsats om de vill köpa ut sin bostad.

Första steget mot återbruk

Tidigt väcktes tanken att göra projektet till pilottest för återbruk. Det är en väg som byggbranschen, en av samhällets allra största materialkonsumenter, behöver gå. Cirkulära materialflöden blir alltmer aktuella i och med en utbredd materialbrist, störda leveranskedjor och stigande priser runtom i världen.

– Det är jättespännande, eftersom det är första gången vi gör det så vet vi inte riktigt var vi landar. Därför startar vi i mindre skala med återvunnet tegel i miljöhus och marktegel som vi känner oss trygga med kommer förhöja gestaltningen i projektet, säger Jonas Linderholm.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Karin Hård af Segerstad

Karin Hård af Segerstad

Presskontakt Arkitekt SAR/MSA VD 0470-490 86

Ett innovativt arkitektkontor

Arkitektbolaget är det småländska arkitektkontoret. Vi arbetar nära våra kunder och bistår fastighetsägare och samhällsbyggare med innovativa lösningar vid nyskapande och förädling av fastigheter.

Med fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten är vi en engagerad guide från analys, idé till färdiga handlingar.

För oss betyder småländskt; innovativt, klyftigt och nära. Vi är tillgängliga och engagerade, och arbetar fokuserat tillsammans med våra kunder för att hitta det klyftigaste, mest innovativa svaret på uppdragets fråga.

Vår vision: Tillsammans förändrar vi världen med spännande och hållbar arkitektur.

Arkitektbolaget
Kronobergsgatan 5
35233 Växjö
Sverige